ENDELIG, Vår siste batch er klar:

SNUSBONDEN Bar Og Bitter Løs 

Snus365.no/snusbonden-losBÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV TOBAKK OG SNUS I TRØNDELAG

En Norsk microprodusent og leverandør av snusprodukter. Dyrker tobakk og produserer snus lokalt i Norge, Byneset i Trondheim, på bærekraftig måte i tillegg til å bruke den mest miljøvennlige emballasjen som er tilgjengelig.

Som en norsk snusvariant av et mikrobryggeri ønsker Snusbonden å tillby et produkt som har et lite CO2 footprint og miljøvennlig kretsløp. Store mengder miljøfiendtligmateriale brukes og kastes i denne industrien i dag, både industrielt og av brukerne som i stor grad har tilgang til emballasje som ikke er nevneverdig miljøvennlig. Snusbonden ønsker å endre på dette og kunne tilby et miljøvennlig totalprodukt.

MILJØVENNLIG PRODUKSJON OG  TOTALPRODUKT