MILJØNØYTRAL EMBALLASJE

For å kunne tilby et produkt som er i bærekraftig i størst mulig grad, innefor lovverket og gitte rammer, så samarbeider snusbonden med andre aktører som ønsker å forbedre emballasje og miljøprofilen til industrien.  VI bruker i dag PlantCan fra Another Snus Factory, som vi anser som det beste alternativet på markedet med tanke på emballasje og miljø. Emballasjen i dag er miljøhytta, men vi jobber mot å kunne tilby en nedbrytbar miljøvennlig innpakning.